Dosare de evaluare centre de cercetare 2024

FacultateaDenumire centruRaport 2024 
Facultatea de Drept
Facultatea de Inginerie Centrul de cercetări pentru arhitecturi avansate de procesare a informației
Facultatea de Inginerie Centrul de Cercetare pentru Produse și Procese Sustenabile
Facultatea de Inginerie Centrul de studii și cercetări pentru deformări plastice
Facultatea de Inginerie Centrul de cercetări în inteligența conectată
Facultatea de Litere şi Arte Centrul de cercetări avansate în domeniul artelor spectacolului
Facultatea de Litere şi Arte Centrul de studii lingvistice, literare și culturale
Facultatea de Ştiinţe Centrul de Cercetare în ecologie aplicată
Facultatea de Ştiinţe Centrul de cercetare în Matematică și Aplicații
Facultatea de Ştiinţe Centrul de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației
Facultatea de Ştiinţe Centrul de cercetare pentru sisteme fizice complexe
Facultatea de ȘAIAPM Centrul de Cercetare în Biotehnologii și Tehnologii Alimentare
Facultatea de ȘAIAPM Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului
Facultatea de Ştiinte Economice Centrul de Cercetări Economice
Facultatea de Științe Socio-Umane Centrul de cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturală
Facultatea de Științe Socio-Umane Centrul de Cercetare Psihologică Sibiu
Facultatea de Științe Socio-Umane Centrul pentru Cercetare Socială
Facultatea de Științe Socio-Umane Centrul de Cercetare și Analiză Psihopedagogică
Facultatea de Științe Socio-Umane Centrul de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
Facultatea de Teologie Centrul de Cercetare Ecumenică
Facultatea de Teologie Centrul de Cercetare Teologică
Facultatea de MedicinăCentrul de Cercetare în Medicină Invazivă