Serviciul Cercetare Dezvoltare Inovare

Centre de cercetare

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se realizează în cadrul unităţilor de cercetare de tip institut, centru sau grup de cercetare …

Publicații științifice

Revistele editate sub patronajul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă oglinda eforturilor comunității academice sibiene de a face cunoscute rezultatele activităților …

Conferințe și evenimente

Agenda instituțională a manifestărilor științifice organizate de comunitatea academică sub patronajul universității devine de la an la an mai bogată si mai diversificată …

Proiecte de cercetare

Accesarea fondurilor alocate cercetării a adus rezultate remarcabile Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. De-a lungul timpului s-a reușit punerea în aplicare a unor proiecte …

NOUTĂȚI