Serviciul Cercetare Dezvoltare Inovare

Proiecte de cercetare

Accesarea fondurilor alocate cercetării a adus rezultate remarcabile Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. De-a lungul timpului s-a reușit punerea în aplicare a unor proiecte …

Publicații științifice

Revistele editate sub patronajul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă oglinda eforturilor comunității academice sibiene de a face cunoscute rezultatele activităților …

Conferințe și evenimente

Agenda instituțională a manifestărilor științifice organizate de comunitatea academică sub patronajul universității devine de la an la an mai bogată si mai diversificată …

Centre de cercetare

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se realizează în cadrul unităţilor de cercetare de tip institut, centru sau grup de cercetare …

NOUTĂȚI