Competiție internă pentru granturi individuale de cercetare științifică – 2016