Proceduri și regulamente

Anexa 1. Cerere de finațare centre de cercetare

Procedură operațională – Finantarea din fondurile HPI a centrelor de cercetare recunoscute la nivelul ULBS

Regulamentul privind recunoașterea și înființarea unităților de cercetare în ULBS