Echipa

Cercetare Științifică și Internaționalizare

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Prof.univ.dr. Andrei TERIAN-DAN

andrei.terian@ulbsibiu.ro

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Secretariat Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Olga PRECUP

olga.precup@ulbsibiu.ro

Secretariat Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Şef Serviciul CDI

Lect.univ.dr. Ionela VLASE

ionela.vlase@ulbsibiu.ro

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Raluca Mihaela BÂRSAN

raluca.roca@ulbsibiu.ro

Raluca Mihaela BÂRSAN

Daniela Maria FLUCSĂ

daniela.flucsa@ulbsibiu.ro

Daniela Maria FLUCSĂ

Ramona GIUREA

Simina PORANCEA-RĂULEA

andreea.raulea@ulbsibiu.ro

Simina PORANCEA-RĂULEA