Echipa

Cercetare Științifică și Internaționalizare

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Prof.univ.dr. Andrei TERIAN-DAN

andrei.terian@ulbsibiu.ro

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Secretariat Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Olga PRECUP

olga.precup@ulbsibiu.ro

Secretariat Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare

Serviciul Suport de Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Şef Serviciul SCDI

Lect.univ.dr. Daniel HUNYADI

daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

Serviciul Suport de Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Raluca Mihaela BÂRSAN

raluca.roca@ulbsibiu.ro

Raluca Mihaela BÂRSAN

Daniela Maria FLUCSĂ

daniela.flucsa@ulbsibiu.ro

Daniela Maria FLUCSĂ

Alexandra Bene

Sergiu Mihail CRAPCIU

sergiumihail.crapciu@ulbsibiu.ro

Sergiu Mihail CRAPCIU