Activități/proiecte finanțate prin parteneriatul ULBS – Hasso Plattner 2019

Achiziție licențe software pentru dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare

  Metodologie achiziție licențe software pentru dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare.

Acordarea burselor de excelență în cercetare pentru publicarea în reviste de prestigiu a rezultatelor științifice din proiectele de cercetare doctorală

  Metodologia de acordare a burselor de excelență în cercetare pentru publicarea în reviste de prestigiu a rezultatelor științifice din proiectele de cercetare doctorală.
  Hotărârea C.A al ULBS din 5.11.2019 privind acordarea burselor de excelență în cercetare pentru publicarea în reviste de prestigiu a rezultatelor științifice din proiectele de cercetare doctorală.

Granturi de mobilități externe pentru studenți si doctoranzi, din fonduri Hasso Plattner și ULBS

   Metodologia pentru acordarea granturilor de mobilități externe din fonduri HASSO PLATTNER și ULBS Anexe

Activități de transfer know-how în cadrul ULBS finantate din fonduri Hasso Plattner și ULBS

   Metodologie pentru finanțarea cercetătorilor și a cadrelor didactice din străinătate care desfășoară activități de transfer know-how în cadrul ULBS Anexe

Organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenți, din fonduri Hasso Plattner

   Hotărârea C.A al ULBS din 2.07.2019 privind organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenți, din fonduri Hasso Plattner
   Metodologia pentru organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenți, din fonduri Hasso Plattner
   Lista excursii studii aprobata-Etapa 1
   Lista excursii studii aprobata-Final

Produse de tip “Made by ULBS”

   Metodologie aprobată susținere produse de tip Made by ULBS
   Lista proiecte castigatoare.

Programul de proiecte și soluții inovative studențești – ULBS SMART

  Regulamentul Programului de proiecte și soluții inovative studențești – ULBS SMART.
  Cerere de finanțare.
  Etapa A. Listă proiecte eligibile pentru finanțare.
  Etapa B. Clasament rezultate.

Manifestări științifice și evenimente cultural – sportive

   Procedura privind organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, culturale și sportive.  Anexe
   Tabel pentru raportarea manifestărilor ştiinţifice

Recunoașterea și recompensarea activității de cercetare

   Procedura operațională privind recompensarea rezultatelor cercetării.  Anexe