Misiune și strategie

Misiunea Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare este de oferi titularilor și structurilor de conducere ale ULBS serviciile suport necesare asigurării unui nivel ridicat de performanță al cercetării științifice în ULBS, în context național și internațional. Concret, Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare oferă suport pentru activitatea științifică din ULBS: producție și publicații științifice, proiecte și granturi de cercetare, manifestări și evenimente științifice, centre de cercetare, proiecte inovative studențești, administrare și comunicare activitate științifică, suport logistic și raportări în domeniu.

Direcțiile principale de acțiune ale Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare sunt:

 • promovarea calității în cercetare;
 • implementarea Strategiei de cercetare și a Planului Operațional de Cercetare, Inovare și Internaționalizare;
 • orientarea cercetării din ULBS spre nevoile pe termen mediu și lung ale societății;
 • realizarea unui management eficient și eficace al activității de cercetare științifică;
 • întărirea dimensiunii cooperării internaționale;
 • crearea unui climat de încredere și cooperare științifică între cadrele didactice ale universității, bazat pe transparență decizională;
 • dezvoltarea unei culturi instituționale în domeniul proprietății intelectuale și susținerea tuturor activităților pe care le implică acesta;
 • identificarea de surse de finanțare nerambursabile, naționale și internaționale, pentru activitatea de cercetare;
 • derularea activităților în cadrul ULBS D-School – Centru de creație tehnică, cercetare, inovație și inventică;
 • gestionarea și monitorizarea donației primite din partea Hasso Plattner;
 • coordonarea și centralizarea informațiilor necesare raportării cercetării la nivel național și internațional.

Strategia Serviciului CDI este în conformitate cu Strategia ULBS 2020-2024.