Raportare SIEPAS pentru anul 2018

 Metodologie raportare SIEPAS 2018
 Anexa 1. Fișă individuală de autoevaluare 2018
 Anexa 2. Fișier centralizator 2018
 Anexa 3. Raport privind rezultatele cercetării 2018
 Lista cărților tipărite la editura ULBS în anul 2018