Competiția internă pentru granturi individuale de cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă