Activități/proiecte finanțate prin parteneriatul ULBS – Hasso Plattner 2020

Granturi de excelență

  Lista finală cu granturi de excelență ULBS-HPI-ERG 2020 .
  Rezultate preliminare evaluare granturi de excelență ULBS-HPI 2020
  Informare privind procesul de evaluare a propunerilor de granturi de excelență ULBS-HPI 2020
  Rezultatele finale ale procesului de verificare privind eligibilitatea proiectelor
  Rezultatele preliminare ale procesului de verificare privind eligibilitatea proiectelor
  Listă aplicații depuse în cadrul competiției Granturi de excelenta ULBS-HPI-ERG-2020
  Pachet de informatii Granturi de excelenta ULBS-HPI-ERG-2020 (format pdf)
  Pachet de informatii Granturi de excelenta ULBS-HPI-ERG-2020 (format docx)

Granturi de mobilități externe pentru studenți si doctoranzi, din fonduri Hasso Plattner și ULBS

  Metodologia pentru acordarea granturilor de mobilități externe din fonduri HASSO PLATTNER și ULBSAnexe

Manifestări științifice și evenimente cultural – sportive

  Procedura privind organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, culturale și sportive. Anexe

Recunoașterea și recompensarea activității de cercetare

Recompensarea rezultatelor cercetarii: articole științifice publicate începând cu 1 ianuarie 2021 Anexă

  Procedura operațională privind recompensarea rezultatelor cercetării.  Anexă

Produse de tip “Made by ULBS”

  Metodologie aprobată susținere produse de tip Made by ULBS Anexă

Acordarea burselor de excelență în cercetare pentru publicarea în reviste de prestigiu a rezultatelor științifice din proiectele de cercetare doctorală

  Metodologia de acordare a burselor de excelență în cercetare pentru publicarea rezultatelor științifice din proiectele de cercetare doctorală.  Anexă

Organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenți, din fonduri Hasso Plattner

  Metodologia pentru organizarea excursiilor de studii și a vizitelor de documentare pentru studenți, din fonduri Hasso Plattner

Activități de transfer know-how în cadrul ULBS finantate din fonduri Hasso Plattner și ULBS
  Metodologie pentru finanțarea cercetătorilor și a cadrelor didactice din străinătate care desfășoară activități de transfer know-how în cadrul ULBS Anexe