Lista centre de cercetare

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se realizează în cadrul unităţilor de cercetare de tip institut, centru sau grup de cercetare, în conformitate cu reglementările proprii şi legislaţia naţională în domeniu.
Unităţile de cercetare grupează personalităţi ştiinţifice ale comunităţii academice şi tineri cercetători, oferind cadrul de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domenii avansate ale ştiinţei.

ImagineDenumireFacultatePagina web
Centrul de Studii şi Cercetări pentru Deformări PlasticeFacultatea de Ingineriehttp://centers.ulbsibiu.ro/cscdp/index.html
Centrul de Cercetare pentru Produse și Procese SustenabileFacultatea de Ingineriehttp://centers.ulbsibiu.ro/ccpps/index.php
Centrul de Cercetări EconomiceFacultatea de Ştiinţe Economicehttp://economice.ulbsibiu.ro/research/
Centrul de Cercetare a Patrimoniului şi Istoriei Socio-CulturaleFacultatea de Ştiinţe Socio-Umanehttp://centers.ulbsibiu.ro/ccpisc/
Centrul de Cercetare Informatică şi Tehnologia Informaţiei (ITI)Facultatea de Ṣtiinṭehttp://rc-iit.ro
Centrul de Cercetare pentru Arhitecturi Avansate de Procesare a InformaţieiFacultatea de Ingineriehttp://acaps.ulbsibiu.ro/
Centrul de cercetare în inteligență conectată (INCON)Facultatea de Ingineriehttp://centers.ulbsibiu.ro/incon/
Centrul pentru Cercetare SocialăFacultatea de Ştiinţe Socio-Umanehttp://centers.ulbsibiu.ro/csr/
Centrul de Cercetare în Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii EuropeneFacultăţii de Ştiinţe Socio-Umanehttp://www.lact.ro/category/centru-de-cercetari-sprise/
Centrul de cercetare psihologicăFacultatea de Ştiinţe Socio-Umanehttp://centers.ulbsibiu.ro/psi-cercetare/ro/
Centrul de studii globaleFacultatea de Științe Socio-Umanehttp://centers.ulbsibiu.ro/csg/
Centrul de cercetare în ecologie aplicată (CCEA)Facultatea de Ştiinţehttp://appliedecologysibiu.wordpress.com
Centrul de Cercetare în Matematică şi AplicaţiiFacultatea de Ştiinţe
Centrul de Cercetare, Aplicare și Implementare a Elementelor de Chirurgie Deschisă și MiniinvazivăFacultatea de Medicină
Centru de Cercetare a Suprafeţei Oculare (CCSO)Facultatea de Medicinăhttp://www.ccso.ro
Centrul de Cercetare pentru Fizica Sistemelor ComplexeFacultatea de Medicină / Facultatea de Ştiinţehttp://centre.ulbsibiu.ro/ccmrp/html/main.html
Centrul de studii lingvistice, literare și culturaleFacultatea de Litere şi Arte
Centrul de Cercetări Avansate in domeniul Artelor Spectacolului (CAVAS)Facultatea de Litere si Arte
Centru de cercetare Ecumenică SibiuFacultatea de Teologiehttp://ecum.ro/
Centrul de Cercetare TeologicăFacultatea de Teologie
Centrul de Cercetări în Biotehnologii și Inginerii AlimentareFacultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediuluihttp://centers.ulbsibiu.ro/ccbia/
Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Agricole şi Protecţia MediuluiFacultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediuluihttp://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
Centrul de Studii, Cercetare Științifică și Cooperare Internațională în Drept și Știinte AdministrativeFacultatea de Drept
Centrul de Cercetare și Analiză PsihopedagogicăFacultatea de Științe Socio-Umanehttp://centers.ulbsibiu.ro/ccap/