Raportare SIEPAS pentru anul 2017

 Metodologie raportare SIEPAS 2017
 Anexa 1. Fișa individuală de autoevaluare 2017
 Anexa 2. Raport privind rezultatele cercetării 2017