Linkuri utile

Instituții naționale în domeniul cercetării

 Ministerul Cercetării și Inovării
 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
 Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)
 Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
 Consiliul Național al Cercetării Științifice
Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – ROSTeu

Instituții internaționale în domeniul cercetării

 Portalul UE pentru cercetare și inovare
 Portalul european de mobilitate a cercetătorilor

Instituții ULBS

 Școala Doctorală ULBS
 Biblioteca ULBS

Legislație

 Legislație în domeniul cercetării

Finanțarea manifestărilor științifice și expoziționale

 Manifestări științifice
 Târguri și expoziții

Subvenționarea literaturii tehnico-științifice

 Subvenționarea literaturii tehnico-științifice

Finanțare evenimente studențești

Finanțarea evenimentelor studențești de către Ministerul Educației Naționale

Baze de date

 Acces electronic la literatura științifică și de cercetare (ANELIS)
 Web of Science – Thomson Reuter
 SCOPUS
Baze de date disponibile din rețeaua ULBS

Edituri

 Editura ULBS

Proprietate intelectuală

 Oficiul Român pentru Invenții și Mărci (OSIM)
 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
 Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)
 Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
 Organizația Europeană de Brevete
Oficiul European de Brevete

Școala doctorală

Scoala Doctorală ULBS

Centrul de transfer cunoastere

 Centrul de transfer de cunoaștere