Categories
Cercetare

ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal.

Acronim: M.ERA.NET 3
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft – FFG, Austria
Perioada de implementare: 1/03/2021-28/02/2026

Propunerea M-ERA.NET 3 (co-fund), vizează coordonarea eforturilor de cercetare din statele membre participante, regiuni și state asociate în cercetarea și inovarea materialelor, inclusiv materiale pentru bateriile viitoare. O rețea largă de organizații naționale și regionale de finanțare din 29 de state membre și state asociate ale UE și 6 țări din afara UE, va implementa o serie de apeluri comune anuale pentru a finanța o cooperare transnațională inovatoare de excelentă în domeniul CDT, precum și activități comune suplimentare pentru a sprijini comunitatea europeana de cercetare în domeniul materialelor în eforturile lor commune de a aborda provocările secolului 21.Continuând activitățile începute în cadrul proiectului M-ERA.NET 2, anterior, (3/2016-2/2021), consorțiul M-ERA.NET 3 va aborda tehnologiile emergente și domeniile de aplicații conexe, cum ar fi, de exemplu, suprafețe, acoperiri, ,material ompozite, fabricare aditivă sau modelarea integrată a materialelor. Cercetările privind materialele care susțin inițiativa de cercetare la scară largă privind tehnologiile viitoare ale bateriilor vor fi evidențiate în mod special ca o țintă principală a apelului cofinanțat (apel 2021) în vederea susținerii economiei circulare și a obiectivelor de dezvoltare durabilă relevante, în special SDG 7 („Energie curate şi accesibilă”) prin activarea mobilității electrice (bazată pe tehnologii de stocare durabile a energiei) și SDG 9 („ Inovație industrială și infrastructură ”) prin îmbunătățirea cercetării științifice și îmbunătățirea capacităților tehnologice din sectoarele industriale. Mai multe planuri de acțiune și inițiative relevante vor servi drept ghiduri programatice pentru M-ERA.NET 3 la definirea activităților comune, cum ar fi:1. Planul de acțiune pentru economia circulară ;2. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia ;3. Comunicarea CE „ O planeta curată pentru toți ;4. Acordul verde european 

Detalii aici: https://uefiscdi.gov.ro/m-era-net-3