Categories
Cercetare

Ateliere pentru scrierea proiectelor de cercetare

Proiectul FDI câștigat de către ULBS pe linia D6 (Cercetare) se va desfășura integral sub forma unei succesiuni de ateliere menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor de cercetare ale cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor din instituția noastră. În mod concret, proiectul va cuprinde activități precum scrierea de proiecte, redactarea de articole, utilizarea cât mai eficientă a instrumentelor digitale sau identificarea oportunităților de diseminare a rezultatelor cercetării. Toate activitățile vor fi diferențiate pe ramuri de științe și/sau pe niveluri de experiență.
Având în vedere că tocmai s-au lansat competițiile de proiecte ale UEFISCDI, în luna iunie se va organiza cu prioritate atelierul de scriere de proiecte, după următorul calendar orientativ:
  • 9-17 iunie: înscrierea la atelier, prin completarea formularului disponibil aici (LINK);
  • 22-25 iunie: discutarea modului de a concepe și scrie proiecte de cercetare, pornind de la pachetele de informații ale anumitor competiții (în special UEFISCDI);
  • 28 iunie-5 iulie: discuții pe marginea unor schițe/propuneri concrete de proiecte ale potențialilor aplicanți la competițiile PD/TE/PCE.
Vă dorim mult succes în activitatea de cercetare și vă așteptăm la toate categoriile de ateliere din cadrul proiectului FDI-D6!
Echipa SCDI & Andrei Terian