Categories
Concursuri

Anunț poziții vacante RoNaQCI

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului „Romanian National Quantum Communication Infrastructure – RoNaQCI – DIGITAL-2021-QCO-01”, finanțat în baza contractului nr. 101091562 din fonduri externe nerambursabile, proiect ce se derulează în perioada cuprinsă între data de 01.01.2023 – 30.06.2025, perntru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.