Cercetare ULBS în cifre

Tipuri de documente indexate WOS

2011 — 2021

Domenii de cercetare ale articolelor indexate WOS

2011 — 2021

Colaborări în cadrul articolelor indexate WOS

2011 — 2021

Număr de articole indexate WOS

2011 — 2021

Tipuri de documente indexate SCOPUS

2011 — 2021

Domenii de cercetare ale articolelor indexate SCOPUS

2011 — 2021

Număr de articole indexate SCOPUS

2011 — 2021