Raportarea activității de cercetare

Pentru raportarea activității de cercetare, în ULBS se aplică Sistemul integrat de evaluarea a performanțelor academice și științifice (SIEPAS)