ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Cercetare ştiinţifică
.: Organizarea departamentului, statut, proceduri de funcţionare.
Centre şi laboratoare
  .: Centre şi laboratoare de cercetare.
Programe cercetare ULBS
 
Surse de finanţare
 
Publicaţii ştiinţifice
 
Manifestări ştiinţifice
 
Premierea rezultatelor
 
Rapoarte de cercetare
 
Noaptea Cercetătorilor
 

 

Caută

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală

 

sigla

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală  

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 10, cod poştal 550024                              

Sibiu, România                                                       

Tel.: 004 0269 216062 int 135

Fax: 004 0269 217278

Email: dep.cercetare@ulbsibiu.ro  

http://cercetare.ulbsibiu.ro  

RPC: 2164      

PIC: 975502423

 

icon

 

Lista editurilor de prestigiu la nivel internațional recunoscute de ULBS, conform reglementărilor Siepas, indicatorul I6, aprobată de CA în 07.03.2017 - click aici

Formular SIEPAS pentru concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare aici.

 

Formular SIEPAS 2017

Conținutul SIEPAS cu aplicare începând cu anul de raportare 2017,

aprobat prin Hotărârea Senatului ULBS Nr. 4918/24.11.2016 poate fi accesat pe aici.

 

   NOI OPORTUNITĂȚI: 

    

   Catalogul surselor de finanțare pentru universități (10.01.2017)

   Mai multe detalii aici.      

   
    Catalogul Surselor de Finanţare nerambursabile - Programe destinate universităţilor
      Mai multe detalii aici.
  

    Competiții din cadrul PNCDI III.

    Mai multe detalii aici.

     Competiții lansate în cadrul Programului Operațional Competitivitate.

       Mai multe detalii aici.

Call for proposals for access to integrated multidisciplinary facilities for Materials and Biomaterials

Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) offers access free of charge to researchers who are willing to publish in the public domain.
CERIC-ERIC offers access to nearly 50 different and complementary state of the art techniques, distributed in 8 countries, with the submission of single or multi-technique proposals through a single entry point. A detailed description of the facilities available in CERIC can be found here.

Call for Proposals for 2017 Social Innovation Tournament

The Social Innovation Tournament promotes the generation of innovative ideas and rewards initiatives that fight against social exclusion. It covers projects in a wide range of fields – from education, health care and job creation to new technologies, new systems and new processes.

Projects compete for two prizes in a General Category and two prizes in a Special Category: Ageing. Winning projects in each category are awarded a 1st and 2nd Prize of
EUR 50 000 and

EUR 20 000 respectively.

Further awards include vouchers entitling a number of projects and their teams to benefit from subsequent coaching/mentoring services.

Individuals or teams from (or residing in) the European Union Member States, Candidate and Potential Candidate Countries or the EFTA countries may submit proposals to be implemented in one or more of these countries. The tournament is open to not-for-profit and for-profit organisations, young entrepreneurs and social enterprises, corporate responsibility departments of private sector companies of any size, NGOs, government or local government entities and university communities.

For further information on the Tournament and how to submit an innovative proposal, go to: http://bit.ly/AboutSIT

 

Catalogul surselor de finanțare - ADR Centru - februarie 2017

Mai multe detalii aici

 Premiile STARTS 2017 – Competiție dedicată inițiativelor inovatoare ce îmbină știința, tehnologia și arta

Comisia Europeană împreună cu Ars Electronica, BOZAR și Waag Society organizează cea de-a doua ediție a premiilor STARTS – competiție ce premiază proiectele inovatoare care îmbină știința, tehnologia și arta. Cele două premii în valoare de 20 000 euro fiecare sunt dedicate cercetării artistice și colaborării inovatoare dintre industrie-tehnologie și artă-cultură. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate la Festivalul Ars Electronica din Linz, Austria în septembrie 2017, la BOZAR Electronic Arts în Bruxelles, Belgia și la Waag Society în Amsterdam, Olanda. Mai multe informații aici.

 

Catalogul surselor de finanțare

        

           ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și universităților.

Catalogul surselor de finanțare - Programe destinate universităților (Noiembrie 2016) - click aici

          Sursa: www.adrcentru.ro

Burse de cercetare NEC 2017-2018

        New Europe College (NEC) anunţă concursul anual pentru bursele de cercetare NEC 2017-2018 pentru universitari/cercetători romani şi străini din domeniile ştiinţelor umaniste, sociale şi economice.

       Găsiţi detalii privind bursele şi condiţiile de participare la concurs pe site-ul New Europe College la: http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications

 

COLECȚIA DE BREVETE A UNIVERSITĂȚII ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

            La începutul lunii martie a acestui an, fondul bibliografic și de documentare al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu s-a îmbogățit prin transferul de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unei colecții de 100.000 de brevete românești pusă la dispoziția comunității academice și cercetătorilor din Sibiu.

  

            Colecția de Brevete poate fi consultată, începând cu 1 noiembrie 2016, atât la sediul Bibliotecii Centrale a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, strada Lucian Blaga 2A, într-un spațiu special amenajat, la parter - sala P09, cât și on-line la adresa http://bcu.ulbsibiu.ro/news/2016/brevetoteca.htm. 

           

              Având la dispoziție această colecție, toti pasionații de inventică, cercetători, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri au posibilitatea de a identifica modul de realizare a unei invenţii, în mape regăsindu-se brevete din toate domeniile industriale la care inventatorii români și-au adus aportul de-a lungul timpului.

 

 Vă mulţumim tuturor celor implicaţi în evenimentul Noaptea Cercetătorilor şi vă invităm să retrăiţi, prin intermediul pozelor, momentele frumoase petrecute în compania cercetătorilor şi a ştiinţei! 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.php        

 

Programul Fulbright Senior Award (for Visiting Scholars) 2017-2018

        Comisia Romano-Americană Fulbright anunţă deschiderea perioadei de aplicare pentru Programul Fulbright Senior Award (for Visiting Scholars), pentru anul academic 2017-2018, adresat cadrelor didactice şi cercetătorilor din universităţi şi institute de cercetare, care intenţionează să predea şi/sau să realizeze studii şi cercetări în mediul academic American.

         Criteriile de aplicare şi alte detalii în documentele alăturate: Fulbright-Senior-Award-2017-18-descriere, 2017_2018_Fulbright Senior Award
        

        Data limită de depunere a aplicaţiilor pentru competiţia în curs este 17 octombrie 2016.

     

COMPETIŢIA INTERNĂ PENTRU GRANTURI INDIVIDUALE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - 2016

      Informații contractare granturi individuale 2016 - click aici  Anexa 2,3 pentru contractare

      Rezultatele competiției interne pentru granturi individuale de cercetare științifică 2016- click aici

      Rezultatele și bugetul au fost aprobate în ședința CA din data de 12.07.2016 - hotărâre CA - click aici

 

Adresa - Competiție internă pentru granturi individuale de cercetare științifică - 30.05.2016

Metodologie - Competiție internă pentru granturi individuale de cercetare științifică - 2016

Contract finanțare competiție internă pentru granturi individuale 2016 - format editabil

Anexe (sursa: http://uefiscdi.gov.ro):

Lista revistelor încadrate pe subdomenii științifice în funcție de factorul de impact - click aici

Lista revistelor încadrate pe subdomenii științifice în funcție de scorul de influență- click aici

Reviste ISI - Arts & Humanities Citation Index cu o vechime de cel puțin 5 ani în Web of Science Core Collection - click aici

 

SIEPAS 2015

Adresa SIEPAS transmisa facultati 20.04.2016

Anexa 1 Fisa individuala de autoevaluare 2015

Anexa 2 Raport privind rezultatele cercetarii 2015

 


Gradații de merit 2016

Formular raportare cercetare   2011   2012   2013   2014  2015

Punctaje individuale 2011 - 2014


   
   
   
14.06.2016

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și universităților.

Catalogul surselor de finanțare - Programe destinate universităților (Septembrie 2016)- click aici.

Sursa: www.adrcentru.ro

  • ORIZONT 2020 - apeluri. Detalii aici.
   
ŞEF SERVICIU                                   

Lect. univ. dr. Roxana SĂVESCU

 

Misiunea Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală este de a planifica, proiecta şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă a cercetării ştiinţifice.

Direcţiile principale de acţiune ale Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală sunt:

  • realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică;
  • orientarea cercetării din ULBS spre nevoile pe termen mediu şi lung ale societăţii;
  • integrarea în reţele ce cercetare internaţionale;
  • crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;
  • modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din universitate.

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii, Regulament privind activitatea de cercetare dezvoltare inovare și Regulament de organizare si functionare a Serviciului CDI

STRATEGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PENTRU PERIOADA 2007-2013

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2017 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid