ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Cercetare ştiinţifică
.: Organizarea departamentului, statut, proceduri de funcţionare.
Centre şi laboratoare
  .: Centre şi laboratoare de cercetare.
Programe cercetare ULBS
 
Surse de finanţare
 
Publicaţii ştiinţifice
 
Manifestări ştiinţifice
 
Premierea rezultatelor
 
Rapoarte de cercetare
 

 

Caută

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală

 

sigla

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală  

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 10, cod poştal 550024                              

Sibiu, România                                                       

Tel.: 004 0269 216062 int 135

Fax: 004 0269 217278

Email: silvia.marginean@ulbsibiu.ro  

http://cercetare.ulbsibiu.ro  

RPC: 2164      

PIC: 975502423

 

NOU!

Competiția internă pentru granturi individuale de cercetare științifică 2015

Rezultatele competiției interne pentru granturi individuale de cercetare științifică 2015 - click aici

Metodologie de desfășurare a competiției interne pentru granturi individuale de cercetare științifică 2015- click aici

NOTĂ - metodologie în format editabil (pentru completarea anexelor) - click aici

 

 

Raportare IC2015

OM 3185/09.02.2015

Documentele necesare raportării (Detalii de raportare a datelor statistice pentru calculul indicatorilor de calitate privind cercetarea, Anexa 1, Anexa 5, Standarde minimale, etc.) sunt disponibile pe site-ul CNFIS: raportare-ic2015

Prezentare ședință - HIRSCH - 11.03.2015 ora 13

Clasificare reviste ISI 2011 2012 2013 2014

Lista revistelor ERIH

Observații indice Hirsch:

OBSERVAȚIE 1: în tutorialul din Anexa 4 (site CNFIS) la extragerea indicelui Hirsch - Google Scholar (fig.4 pag.3) este prezentat eronat i10 index. Valoarea care trebuie extrasă este h index.
OBSERVAȚIE 2: Accesarea Web of Knowledge și Scopus se va face de pe calculatoarele din rețeaua ULBS.
OBSERVAȚIE 3: Pentru salvarea ca fișier .pdf se poate utiliza browserul Google Chrome, parcurgând următorii pași: click dreapta pe pagina web, Printează, ”Destinație” – salvați ca pdf, Salvează.


Gradații de merit 2015

Formular raportare cercetare   2010   2011   2012   2013   2014

Punctaje individuale 2011 - 2013

Centralizator - Fisa analitica de evaluare

Norme de aplicare - aprobate in Sedinta de Senat din 20.02.2015

Procedura de acordare a gradatiei de merit este disponibila la adresa http://calitate.ulbsibiu.ro/


 

Raportare cercetare 2014

Fișă evaluare concursuri posturi didactice SIEPAS 2014

SIEPAS 2014 - actualizat conform HS nr. 3064/30.09.2014

 


 

 

 

 

 

 

  icon

       

 • Catalogul surselor de finanțare destinate universităților (IUNIE 2015). Detalii aici.
 • Apeluri 2014-2015 UEFISCDI Detalii aici.
 • EEA Grants - SCHOLARSHIPS AND INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION IN HIGHER
  EDUCATION
  Detalii aici.

 

  ARHIVA ŞTIRI

ŞEF SERVICIU                                   

Conf. univ. dr. Silvia MĂRGINEAN

http://economice.ulbsibiu.ro/ro/?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=244&ID=14

Misiunea Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală este de a planifica, proiecta şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă a cercetării ştiinţifice.

Direcţiile principale de acţiune ale Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală sunt:

 • realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică;
 • orientarea cercetării din ULBS spre nevoile pe termen mediu şi lung ale societăţii;
 • integrarea în reţele ce cercetare internaţionale;
 • crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;
 • modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din universitate.

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii, Regulament privind activitatea de cercetare dezvoltare inovare și Regulament de organizare si functionare a Serviciului CDI

STRATEGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PENTRU PERIOADA 2007-2013

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2015 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid