ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Cercetare ştiinţifică
.: Organizarea departamentului, statut, proceduri de funcţionare.
Centre şi laboratoare
  .: Centre şi laboratoare de cercetare.
Programe cercetare ULBS
 
Surse de finanţare
 
Publicaţii ştiinţifice
 
Manifestări ştiinţifice
 
Premierea rezultatelor
 
Rapoarte de cercetare
 
Noaptea Cercetătorilor
 

 

Caută

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală

 

sigla

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală  

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 10, cod poştal 550024                              

Sibiu, România                                                       

Tel.: 004 0269 216062 int 135

Fax: 004 0269 217278

Email: dep.cercetare@ulbsibiu.ro  

http://cercetare.ulbsibiu.ro  

RPC: 2164      

PIC: 975502423

 

 

 Vă mulţumim tuturor celor implicaţi în evenimentul Noaptea Cercetătorilor şi vă invităm să retrăiţi, prin intermediul pozelor, momentele frumoase petrecute în compania cercetătorilor şi a ştiinţei! 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/nc.php        

 

NOU: Programul Fulbright Senior Award (for Visiting Scholars) 2017-2018

        Comisia Romano-Americană Fulbright anunţă deschiderea perioadei de aplicare pentru Programul Fulbright Senior Award (for Visiting Scholars), pentru anul academic 2017-2018, adresat cadrelor didactice şi cercetătorilor din universităţi şi institute de cercetare, care intenţionează să predea şi/sau să realizeze studii şi cercetări în mediul academic American.

         Criteriile de aplicare şi alte detalii în documentele alăturate: Fulbright-Senior-Award-2017-18-descriere, 2017_2018_Fulbright Senior Award
        

        Data limită de depunere a aplicaţiilor pentru competiţia în curs este 17 octombrie 2016.

     

COMPETIŢIA INTERNĂ PENTRU GRANTURI INDIVIDUALE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - 2016

      Informații contractare granturi individuale 2016 - click aici  Anexa 2,3 pentru contractare

      Rezultatele competiției interne pentru granturi individuale de cercetare științifică 2016- click aici

      Rezultatele și bugetul au fost aprobate în ședința CA din data de 12.07.2016 - hotărâre CA - click aici

 

Adresa - Competiție internă pentru granturi individuale de cercetare științifică - 30.05.2016

Metodologie - Competiție internă pentru granturi individuale de cercetare științifică - 2016

Contract finanțare competiție internă pentru granturi individuale 2016 - format editabil

Anexe (sursa: http://uefiscdi.gov.ro):

Lista revistelor încadrate pe subdomenii științifice în funcție de factorul de impact - click aici

Lista revistelor încadrate pe subdomenii științifice în funcție de scorul de influență- click aici

Reviste ISI - Arts & Humanities Citation Index cu o vechime de cel puțin 5 ani în Web of Science Core Collection - click aici

 

SIEPAS 2015

Adresa SIEPAS transmisa facultati 20.04.2016

Anexa 1 Fisa individuala de autoevaluare 2015

Anexa 2 Raport privind rezultatele cercetarii 2015

 


Gradații de merit 2016

Formular raportare cercetare   2011   2012   2013   2014  2015

Punctaje individuale 2011 - 2014


Fișă evaluare concursuri posturi didactice SIEPAS

SIEPAS - actualizat conform HS nr. 3064/30.09.2014

 

icon

   
   
   
14.06.2016

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și universităților.

Catalogul surselor de finanțare - Programe destinate universităților (Septembrie 2016)- click aici.

Sursa: www.adrcentru.ro

  • ORIZONT 2020 - apeluri. Detalii aici.
   
ŞEF SERVICIU                                   

Lect. univ. dr. Roxana SĂVESCU

 

Misiunea Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală este de a planifica, proiecta şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă a cercetării ştiinţifice.

Direcţiile principale de acţiune ale Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală sunt:

  • realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică;
  • orientarea cercetării din ULBS spre nevoile pe termen mediu şi lung ale societăţii;
  • integrarea în reţele ce cercetare internaţionale;
  • crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;
  • modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din universitate.

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii, Regulament privind activitatea de cercetare dezvoltare inovare și Regulament de organizare si functionare a Serviciului CDI

STRATEGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PENTRU PERIOADA 2007-2013

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2016 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid