ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Cercetare ştiinţifică
.: Organizarea departamentului, statut, proceduri de funcţionare.
Centre şi laboratoare
  .: Centre şi laboratoare de cercetare.
Programe cercetare ULBS
 
Surse de finanţare
 
Publicaţii ştiinţifice
 
Manifestări ştiinţifice
 
Premierea rezultatelor
 
Rapoarte de cercetare
 
Noaptea Cercetătorilor
 

 

Caută

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală

 

sigla

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală  

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 10, cod poştal 550024                              

Sibiu, România                                                       

Tel.: 004 0269 216062 int 135

Fax: 004 0269 217278

Email: dep.cercetare@ulbsibiu.ro  

http://cercetare.ulbsibiu.ro  

RPC: 2164      

PIC: 975502423

 

ŞEF SERVICIU                                   

Lect. univ. dr. Roxana SĂVESCU

 

icon

 

Concurs "Tineri Cercetători în Știință și Inginerie"

     Stimate domnule Rector, 

Avem plăcerea de a vă informa că anul acesta va avea loc a doua ediție a concursului anual pentru cei mai buni tineri cercetători români în știință și inginerie, organizat de Prof. Rada Mihalcea și Primăria municipiului Cluj-Napoca. Am aprecia ajutorul dvs. în mediatiatizarea acestui concurs în cadrul institutiei d-voastră. 

Premiul "Tineri Cercetători în Stiinta si Inginerie" recunoaște tinerii cercetători din domeniul științei și ingineriei care, prin munca lor, au demonstrat excelență și au adus contribuții extraordinare în domeniul lor de specialitate și societății. 

Câstigătorii concursului vor primi câte o diplomă și o sumă de bani, care vor fi înmânate în cadrul unei festivități organizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Prof. Rada Mihalcea. 

Condiții de participare: 

Se califică pentru candidatură la acest premiu toți cei care lucrează în cercetare într-un domeniu de știință sau inginerie, la universități, institute de cercetare sau companii din întreaga țară. Candidații trebuie să nu depășească vârsta de 35 de ani, împliniți până la data de 31 decembrie 2016 (inclusiv ). 

Aplicație: 

Se vor solicita nominalizări și autonominalizări care să conțină următoarele documente: 

1. Scrisoare de nominalizare care să sublinieze meritele candidatului și să demonstreze motivul pentru care candidatul este potrivit pentru premiul "Tineri Cercetători în Stiință și Inginerie" 
2. Curriculum Vitae al candidatului. 
3. Trei scrisori de recomandare. 
4. O copie după buletinul de identitate al candidatului. 

La solicitarea comisiei de acordare a Premiului "Tineri Cercetători în Stiință și Inginerie" se pot solicita și materiale adiționale. 


Calendarul desfășurării concursului pentru anul 2016: 

Materialele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail 
tineri.cercetatori.stiinta.ing@gmail.com  până la data de 10 mai 2016. Scrisorile de recomandare trebuie trimise direct de către referenți la aceeași adresa de e-mail tot până la data de 10 mai 2016. 

Aplicațiile primite după aceasta data nu vor fi luate în considerare. 

Nominalizările vor fi evaluate de o comisie formată din cercetători din domeniul științei și ingineriei, prezidată de Prof. Rada Mihalcea (University of Michigan). 

Câstigătorii concursului vor fi anunțați la data de 15 iunie 2016, iar premiile vor fi înmânate în cadrul unei festivități organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca în luna iulie 2016. 

Pentru orice întrebări referitoare la acest acest concurs, puteți scrie la adresa tineri.cercetatori.stiinta.ing@gmail.com

Cu stimă, 
Primar Emil Boc 

 

8th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education (BRCEBE) and 10th International Conference on Engineering and Business Education (ICEBE)

            The conference has a mission for sharing and disseminating the recent research outcomes in engineering and business education, innovative business applications, interdisciplinary and intercultural use experiences, as well as potential market analysis and development trends for conference attendants. This conference offers a unique opportunity for academics, business and also for students from around the globe to share their broad array of knowledge, perspectives and fresh research outcomes for innovation and business applications benefiting globally and locally. More informations: click here

 

SIEPAS 2016

Documente aprobate în ședința CA din 28.03.2017

Adresa SIEPAS transmisă facultăților din cadrul ULBS

Anexa 1 Fișa individuală de autoevaluare 2016

Anexa 2 Raport privind rezultatele cercetării 2016

 

Lista editurilor de prestigiu la nivel internațional recunoscute de ULBS, conform reglementărilor Siepas, indicatorul I6, aprobată prin Hotărârea Senatului ULBS nr. 1411 din 30.03.2017 avizată în Hotărârea CA din 07.03.2017 - click aici

 

Formular SIEPAS 2017

Conținutul SIEPAS cu aplicare începând cu anul de raportare 2017,

aprobat prin Hotărârea Senatului ULBS Nr. 4918/24.11.2016 poate fi accesat pe aici.

  

NOI OPORTUNITĂȚI: 

     Catalogul surselor de finanțare

           ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și universităților.

Catalogul surselor de finanțare - click aici

          Sursa: www.adrcentru.ro

 

    Competiții lansate în cadrul Programului Operațional Competitivitate

         Mai multe detalii aici.

Call for proposals for access to integrated multidisciplinary facilities for Materials and Biomaterials

         Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) offers access free of charge to researchers who are willing to publish in the public domain.
CERIC-ERIC offers access to nearly 50 different and complementary state of the art techniques, distributed in 8 countries, with the submission of single or multi-technique proposals through a single entry point. A detailed description of the facilities available in CERIC can be found here.

Colecția de brevete a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

            La începutul lunii martie a acestui an, fondul bibliografic și de documentare al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu s-a îmbogățit prin transferul de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unei colecții de 100.000 de brevete românești pusă la dispoziția comunității academice și cercetătorilor din Sibiu.

  

            Colecția de Brevete poate fi consultată, începând cu 1 noiembrie 2016, atât la sediul Bibliotecii Centrale a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, strada Lucian Blaga 2A, într-un spațiu special amenajat, la parter - sala P09, cât și on-line la adresa http://bcu.ulbsibiu.ro/news/2016/brevetoteca.htm. 

           

              Având la dispoziție această colecție, toti pasionații de inventică, cercetători, studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri au posibilitatea de a identifica modul de realizare a unei invenţii, în mape regăsindu-se brevete din toate domeniile industriale la care inventatorii români și-au adus aportul de-a lungul timpului.

 

ARHIVA

Misiunea Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală este de a planifica, proiecta şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă a cercetării ştiinţifice.

Direcţiile principale de acţiune ale Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală sunt:

  • realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică;

  • orientarea cercetării din ULBS spre nevoile pe termen mediu şi lung ale societăţii;

  • integrarea în reţele ce cercetare internaţionale;

  • crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;

  • modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din universitate.

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii, Regulament privind activitatea de cercetare dezvoltare inovare și Regulament de organizare si functionare a Serviciului CDI

 

 

 

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2017 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid