ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Cercetare ştiinţifică
.: Organizarea departamentului, statut, proceduri de funcţionare.
Centre şi laboratoare
  .: Centre şi laboratoare de cercetare.
Programe cercetare ULBS
 
Surse de finanţare
 
Publicaţii ştiinţifice
 
Manifestări ştiinţifice
 
Premierea rezultatelor
 
Rapoarte de cercetare
 
Noaptea Cercetătorilor
 

 

Caută

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală

 

sigla

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală  

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 10, cod poştal 550024                              

Sibiu, România                                                       

Tel.: 004 0269 216062 int 135

Fax: 004 0269 217278

Email: dep.cercetare@ulbsibiu.ro  

http://cercetare.ulbsibiu.ro  

RPC: 2164      

PIC: 975502423

 

SIEPAS 2015

Adresa SIEPAS transmisa facultati 20.04.2016

Anexa 1 Fisa individuala de autoevaluare 2015

Anexa 2 Raport privind rezultatele cercetarii 2015

 


Gradații de merit 2016

Formular raportare cercetare   2011   2012   2013   2014  2015

Punctaje individuale 2011 - 2014


Fișă evaluare concursuri posturi didactice SIEPAS

SIEPAS - actualizat conform HS nr. 3064/30.09.2014

 

icon

   
   
   
12.05.2016

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și universităților.

Catalogul integral al surselor de finanțare (Mai 2016)- click aici.

Catalogul surselor de finanțare - Programe destinate universităților (Mai 2016)- click aici.

Sursa: www.adrcentru.ro

     

   

   
ŞEF SERVICIU                                   

Conf. univ. dr. Silvia MĂRGINEAN

 

Misiunea Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală este de a planifica, proiecta şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă a cercetării ştiinţifice.

Direcţiile principale de acţiune ale Serviciului Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală sunt:

  • realizarea unui management eficient şi eficace al activităţii de cercetare ştiinţifică;
  • orientarea cercetării din ULBS spre nevoile pe termen mediu şi lung ale societăţii;
  • integrarea în reţele ce cercetare internaţionale;
  • crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională;
  • modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din universitate.

Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Proprietate Intelectuală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii, Regulament privind activitatea de cercetare dezvoltare inovare și Regulament de organizare si functionare a Serviciului CDI

STRATEGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PENTRU PERIOADA 2007-2013

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2016 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid