Centre de cercetare în ULBS

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se realizează în cadrul unităţilor de cercetare de tip institut, centru sau grup de cercetare, în conformitate cu reglementările proprii şi legislaţia naţională în domeniu. Unităţile de cercetare grupează personalităţi ştiinţifice ale comunităţii academice şi tineri cercetători, oferind cadrul de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domenii avansate ale ştiinţei.
Alege Facultate